Konusur > Seminerler

Başarı Motivasyonu

Münir Arıkan
Kişisel ve Kurumsal Gelişim Seminerleri
Başarı Motivasyonu Seminer İçeriği


Gerçek Motivasyon, Sadece Gerçek Liderlerde Bulunur

1. Başarı Motivasyonu (Başarıda Liderlik ve Motivasyon Faktörü)

1.1. Seminer Hedefi
1.1.1. Başarı, ancak kaliteli ve nitelikli insan olmakla kazanılmaktadır.
1.1.2. Tüm seminerlerimde ana hedef; “beyini tarafından kontrol edilen insanlar yerine, beyinini kontrol eden insan” olabilmenin sırlarını paylaşmaktır.
1.1.3. Hayatımızın en hassas anlarındaki liderlik yeteneğimiz ve stilimiz, kişiliğimizi ortaya koymakta ve kariyerimize yön vermektedir.
1.1.4. Hayatımızın bu en hassas anlarında, beynimizin komutlarına uyma yerine beynimizi kontrol edebilmek, başarıya ve mutluluğa giden yoldaki ilk adımdır.
1.1.5. Bu mutluluk öğrenmekle değil, öğrendiklerimizi kendi hayatımızda uygulayabilmekle ortaya çıkar.
1.1.6. Lao Tzu; “En iyi lider, insanların kendisinden haberi olmayan liderdir. Böylece; liderin görevi tamamlandığında ve amacı gerçekleştiğinde, insanlar bunu kendi kendimize yaptık diyebileceklerdir.” diyor. Liderlik bir fedakarlık becerisidir. İş dünyasında sıradan insanlar bu fedakarlığa “Hep benden gidiyor” diyerek yüz çevirirken, sadece gerçek liderler, o sorumluluğu büyük bir erdemle üstlenir ve işin zahmetine ve külfetine katlanabilir.
1.1.7. Kişisel ve kurumsal liderliğimizi daha kaliteli ve daha nitelikli yapabilecek bir çok teknik bilmemize rağmen, kritik anlarda bunları uygulamakta zorlanırız. Çünkü bü külfeti çekmek, bu zahmete girmek, “bunu yapmamam değer mi?” mantığı (!) ile bize zor gelir.
1.1.8. Ama gerçek liderler, bu zahmete girdiğimizde, gelecekte nelerin değişebileceğine dair net resimleri olan ve gördükleri bu resme yürekten inanan kişilerdir.
1.1.9. İş dünyasında liderlik sorunu yaşamamızın sebebi; farkındalık katsayımızın düşük olmasıdır. “Uygulamazsak ne olur?” sorusuna gerekli cevapları bulmazsak, uygulama zahmetine katlanmayız. Bu ise, olası riskleri görmezden gelmek demektir. Ve kurumsal liderliği zedeler.
1.1.10. Bu seminerlerde, (kişisel anlamda) içsel ve dışsal liderliğinizi kuvvetlendirmenizi ve (kurumsal anlamda) kurum içi ve kurum dışı liderliğinizi kuvvetlendirmenizi sağlayacak teknikler verecektir.
1.1.11. Kaliteli bir liderlik, ancak Farkındalık katsayısı yüksek kişilerin işidir. Risklerin, tehditlerin farkında olan kişi, gerekeni yapar. Fırsatı yakalama çabasında olur. Gelecekle ilgili bir vizyonu ve bu vizyonla ilgili stratejileri olur.
1.1.12. Kişinin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için; kendisini tanıması, yeteneklerinin farkına varması, istekleri için özgür iradesini kullanması, durumsal liderlik özelliğini geliştirerek hayatının akışında söz sahibi olması ve kararlarıyla kariyerini şekillendirmesi ve başarıya ulaşması gereklidir. Ama bu yeteneğini kendi kariyeri için kullandığı kadar, empati yaparak takımdaşları için de kullanabilmeli ve kurumsal liderlik tarzı ile, şirketi için bir katma değer yaratabilmelidir.
1.1.13. Bu seminerde; kişinin şahsi hedeflerine ulaşma isteği kadar, kurumsal hedefleri de yakalayabilmesi için; büyük bir öneme sahip olan kişisel ve kurumsal liderlik tarzının farkına varması, bu farkındalık katsayısını attırması, iletişimini güçlendirmesi ve kurduğu iletişim sürecini (bireyin başarılı bir sosyalleşme yapabilmesi için) kendi iç ve dış dünyasına taşıyabilmesini sağlayacak teknikler verilecektir.
1.1.14. Bireyin ailede kurmaya başladığı liderlik modeli; okul, iş ve sosyal çevresine taşınır. Bu açıdan bu tarz, bireyin gelecekteki hayatı adına çok önemlidir.
1.1.15. Dolayısı ile seminerde kurumsal liderlik modelleri irdelenirken, iş ve yaşam dengesinin de sağlanması açısından; aile içi iletişime de vurgu yapılacak ve içsel, dışsal, ailesel, kurumsal ve sosyal liderlik modelleri üzerinde de durulacaktır.
1.1.16. Seminer sonunda, özellikle içinizdeki özünüzle iletişiminiz yeni bir anlam kazanacak. Olumsuz içsel sesleri bastırmayı, kontrol etmeyi ve yönetmeyi göstereceğiz. Böylece bir taraftan liderliğin önündeki engeller kalkarken, diğer taraftan da kişisel liderlik kariyerinizde Size hız kazandıracak teknikler vereceğiz.
1.1.17. Aynı zamanda, dışsal liderlik tarzınızda da büyük değişiklikler olacak. Size özel bir liderlik modeli geliştirirken, sadece size göre değil, takımdaşlarınızı da memnun edecek, kişisel liderlik modelinizi, Size ait özel bir tarz ve stil olarak uygulamaya başlayacaksınız. Yani Dünyanın en başarılı CEO’larının yaptığını yapmış olacaksınız. Şirketinize bir değer katacaksınız. Kendi stilinizle anılacak ve hatırlanacaksınız.
1.1.18. Seminer sonrasında; etkili, yaratıcı, sıra dışı düşünen ve değişimleri fırsata, krizleri çözüme dönüştüren, değişimi ustalıkla yönetebilen, değişimin önündeki engelleri gerçek bir takımdaşlıkla kaldırabilen, değişime olan dirençleri giderebilen, zihinsel ve duygusal farkındalığı artmış empatik liderler olma tekniklerini öğrenmiş olacaksınız.

1.2. Seminer İçeriği
1.2.1. Liderlik tanımları
1.2.2. Liderlik teorileri
1.2.3. Liderlikte yeni paragidmalar
1.2.4. Liderliğin basamakları
1.2.5. Liderliğin hayatımızdaki yeri ve önemi
1.2.6. Liderliğin iş dünyasındaki yeri ve önemi
1.2.7. Neden bir lidere ihtiyaç duyarız?
1.2.8. Lideri kim belirler?
1.2.9. Liderliğin kalitesini ne belirler?
1.2.10. Neden bazı liderler başarı, bazıları ise kriz yaratır?
1.2.11. Liderlikte en çok yaptığımız 10 hata
1.2.12. Şirketimde liderlik testi
1.2.13. Kurumsal liderliğimizin unsurları
1.2.14. Liderlik modelleri
1.2.15. Liderlik ve Vizyon
1.2.16. Liderlik ve misyon
1.2.17. Liderlik ve strateji
1.2.18. Liderlik ve motivasyon teorileri
1.2.19. Sözlü, sözsüz, yazılı, yüz yüze ve gıyabi liderlik stilleri
1.2.20. Başarılı ve etkin bir liderlik için temel kurallar
1.2.21. İçselden - Dışsala; Bütünsel Liderlik Yolculuğu
1.2.22. Fark yaratan bir tarza sahip olmak – Karaoki’den kurtulmak
1.2.23. Liderlik stilimizin kurum kültürüne yansımaları
1.2.24. Liderlik stilimizin takımdaşlarımıza yansımaları
1.2.25. Liderlik stilimizin müşterilerimize yansımaları
1.2.26. Liderlik stilimizle kurumsal bir değer yaratmak
1.2.27. Tarihte sıra dışı liderler (Onlar neyi doğru yaptı?)
1.2.28. Günümüz iş dünyasında fark yaratan liderler (Onlar nasıl fark yarattı?)
1.2.29. Var olan potansiyelimizle - gerçek potansiyelimizin mukayesesi

1.4. Seminer Süresi
1.4.1. Tam versiyon V1 : 2 tam gün - 6 + 6 saat, toplam 12 saat
1.4.2. Kısaltılmış Versiyon V2 : 1 tam gün – 3 + 3 saat, toplam 6 saat
1.4.3. Özet versiyon V3 : 3 saat : Bu seminerin, Kongre, Fuar, Sempozyum veya şirketlerin bayii toplantısı, personel moral motivasyon toplantıları veya diğer özel gündemli toplantıları için 3 saatlik özel sunum formatı mevcuttur. Bu format:özellikle iş dünyasının yoğun çalışma temposuna vurgu yapılan, örnekleri eğitim alan kurumun sektörel anektodlarından seçilmiş, esprili bir Stand Up Show formatında güldürerek, düşündüren ve eğlendiren bir sunumdur.

1.5. Seminer Mekanı
Seminer mekanı, kurumunuzun toplantı ve eğitim salonu olabilir. Ancak seminer etkinliği açısından, kurum dışında nezih bir toplantı salonu önerilmektedir. (Otel v.b.) Seminer mekanı, ikramları ve hizmetleri şirketinize aittir.

1.6. Seminer Ekipmanları
(Bu materyaller, Kurumunuz tarafından seminer başlamadan 1 saat öncesinde test ve kontrol için hazır hale getirilecektir)
Projeksiyon
Projeksiyon perdesi
Sahneden semineri yönetebilmeyi sağlayacak bir notebook (seminerin etkinliği açısından notebook ile projeksiyon arasındaki kablo mutlaka eğitmenin sahneden sunumunu notebook üzerinden kendisi yapabilecek şekilde olmalıdır)
Notebook’taki müziği salona yayacak bir kablo (özel jack’li) ve kolon/hoparlör sistemi Notebook ve projeksiyon ayarı PowerPoint slayt sunumuna ve Media Player ve DVD Player gösterimize görüntü ve ses sağlayacak şekilde olmalıdır.

Şirketinizde, çalışanlarınıza Başarı Motivasyonu Semineri aldırmak istiyorsanız,
munir@munirarikan.com adresine e-mail yollayarak teklif alabilirsiniz.

Sağlık, başarı, mutluluk ve bütün bunlar için farkındalık dolu günler diliyorum,

Münir Arıkan
Düşünce Koçu

(Hedef); (Hayal) edip, (Hassasiyet) ve (Haysiyet) ile çalışarak (Hüner) kazanıp (Huzur) dolu bir (Hayat) (Hak etmek)’tir. Marikan 8H Felsefesi