Dsnr

Kurumsal Dan覺manl覺k

irketler i癟in uygulad覺覺m eitim ve kiisel geliim faaliyetlerinin ve irketi癟i seminer uygulamalar覺 yan覺nda,
En fazla eksikliini hissettiimiz alan olan creatif, innovatif, yarat覺c覺, mucit d羹羹ncenin irketler i癟in bir yaam felsefesine d繹n羹t羹r羹lmesine 癟al覺覺yorum. Bu meyanda; irket i癟i beyin f覺rt覺nalar覺 ve yarat覺c覺 d羹羹nce seanslar覺 uyguluyor ve konuya farkli, s覺rad覺覺 bir a癟覺dan bakabilmelerini sal覺yorum.

Rekabet羹st羹ne 癟覺kmalar覺n覺, bir eyler denemekten korkmalar覺n覺, h覺zl覺 bir ekilde karar vermelerini ve riske girmelerini 繹neriyorum.

Toplu ve bireysel d羹羹nce seanslar覺 d羹zenliyorum. Fark覺 yaratan fark覺 bulmalar覺 salayacak s覺rad覺覺, esnek ve 繹zg羹r metodlar ve y繹ntemler gelitiriyorum. G繹mlek boyas覺 ile uraacaklar覺na, renkli pamuk 羹retmeleri gerektiine dikkat 癟ekiyorum. G繹mlekleri ince ip-kal覺n ip, pamuk ip-sentetik ip varyasyonlar覺 ile 羹retmeyi d羹羹n羹rlerken; vitaminli g繹mlek 羹retmelerini, 繹renmeyi kolaylat覺ran hormonlu k覺yafetler yapmalar覺n覺 繹neriyorum. Bask覺 kalitesi ile urama yerine yat覺nca uykunuzu getirecek 癟araflar 羹retmelerini 繹neriyorum.

A癟覺k癟as覺; irketlerin kurumsal k繹rl羹kten kurtularak, d羹nyay覺 alg覺lamalar覺n覺, deiimi hissetmelerini, deiime ayak uydurmalar覺n覺, rekabete at覺lmalar覺n覺 ama rekabet 羹st羹ne 癟覺kmalar覺n覺 salayacak y繹ntemler gelitiriyorum.

En 繹nemli kurumsal zenginlikleri olan Hayal G羹c羹 zenginliine bir an evvel kavumalar覺n覺, bu alana yat覺r覺m yapmalar覺n覺 diliyorum.

Bu konuda d羹nya 癟ap覺nda 250'yi ak覺n bulua imza atm覺 bir d羹羹nce 繹retmeni ve i gelitirme uzman覺 olarak, benim izlediim yolu ve uygulad覺覺m s覺rad覺覺 y繹ntemleri irketlerle payla覺yorum. irkete, 羹r羹ne, hizmete, pazara ve rekabete dair kreatif 癟繹z羹mler 羹retiyorum. irketler i癟in kendi faaliyet alanlar覺nda veya dier cazip faaliyet alanlar覺nda s覺rad覺覺, mucit, rekabet羹st羹 i alanlar覺 oluturuyorum. K覺saca, irketler i癟in i gelitirme dan覺manl覺覺 yap覺yorum, proje oluturuyorum...

Bug羹n d羹nyan覺n en b羹y羹k firmalar覺 ile patent ve know how g繹r羹melerinde bulunduum 350'yi ak覺n buluumun olmas覺n覺, s覺rad覺覺 d羹羹nmeme bor癟luyum.
Masum d羹羹nce, s覺rad覺覺 d羹羹nce, mucit d羹羹nce, kreatif ve innovatif d羹羹nce y繹ntemlerinin irketlerce benimsenmesine ve uygulanmas覺na 癟abal覺yorum. Hayal g羹c羹n羹 olabildiince 繹zg羹r bir ekilde, olabildiince arts覺z ve masum bir ekilde kullanmalar覺n覺 salamaya 癟al覺覺yorum.

D羹nyan覺n en b羹y羹k 2000 irketindeki hi癟bir 癟al覺an覺n beyninin, hi癟birimizin beyninden 1 gram bile fazla olmad覺覺n覺 anlatmaya 癟al覺覺yorum. O sihirli k羹p羹n % 1'ini bile kullanmad覺覺m覺z覺 anlat覺yor ve y羹reklendiriyorum, cesaretlendiriyorum. Olabilir diyorum. M羹mk羹nd羹r diyorum. Yapmal覺s覺n覺z diyorum. Tabi bunlar覺 derken konuan ben deil, siz oluyorsunuz. Zira yapt覺覺m kurumsal ko癟luklarda, ben soran, siz de sizin bilgilerinizle konuan rol羹ndesiniz. Ben kendine sormaktan korktuunuz sorular覺, cevaplamaktan korktuunuz cevaplar覺 bulman覺za yard覺mc覺 oluyorum. Dorular sizin dorular覺n覺z oluyor. Ve dorular覺n覺z覺 orta yere koyduunuzda baar覺 geliyor.

Size kendi iinizi sizden daha iyi bildiimi s繹ylemiyorum. Ama beyninizdeki t覺kal覺 yollar覺 kendi cevaplar覺n覺zla aman覺z覺 sal覺yorum. 繹z羹m 羹retmenizi, daha dorusu 癟繹z羹m 羹retmek i癟in 癟abalaman覺z覺i pes etmemenizi sal覺yorum. Akl覺n覺z覺 tetiklemenizi, beyninizi g覺d覺klaman覺z覺, d羹羹nceyi g羹ld羹rmenizi sal覺yorum.

M羹nir Ar覺kan'覺n Kurumsal Ko癟luk hizmeti hakk覺nda munir@munirarikan.com adresine e-mail yollayarak bilgi alabilirsiniz.