Düşünür

Aile Koçluğu - Family Coaching

Münir Arıkan, Dünya'da ilk kez kendisi tarafından Bilimsel Literatüre kazandırılan Aile Zekası © (Family Quotient FQ) Kavramı desteğinde, Ailelere Koçluk yapmaktadır.

Bilge Konfiçyüs der ki:
"Eskiler, erdemin ışığıyla ortalığı aydınlatması için;
Önce devlet işlerini yoluna koyarlardı.
Devlet işlerini yoluna koyabilmek için;
Önce ev işlerini yoluna koyarlardı.
Ev işlerini yoluna koyabilmek için;
Önce kendi kendilerine çeki düzen verirlerdi.
Kendilerine çeki düzen verebilmek için;
Önce düşüncelerini yoluna koyarlardı.
Düşüncelerini yoluna koyabilmek içinse;
Önce bilgi eksikliklerini giderirlerdi."

Ailenizde işlerin yolunda gidip gitmediğini analiz edebilmek için bu satırları aile üyeleriyle birlikte sesli bir şekilde okuyup, üzerinde tartışınız.

Geleceğimizin kalitesi, Aile Kalitemizdedir. Aile kalitemiz ise, ailede kurduğumuz bu tip bir sistem sayesinde olabilir.

Toplumun en küçük ama en önemli yapı taşı olan aileler için bireysel ve toplu aile seanslarında;

*Aile içi İletişim üzerine seminerler
* Aile Terapileri ve
* Aile Koçluğu konseptine uygun olarak

# Hedef belirleme
# Potansiyeli farketme
# Yetenekleri keşfetme
# Hayat planı yapma konularında yol gösteriyoruz.

Böylelikle; Aile içi etkin bir iletişim yönteminin geliştirilmesine çalışıyoruz.

Sizlerin de yardımı ile, NLP ve Koçluk ilkeleri doğrultusunda ailede etkin bir iletişimin altyapısını oluşturuyoruz.

Aile içi etkin bir takım olmanın önündeki engelleri keşfetmenizi ve kendi kararlarınızla bu engelleri kaldırmanıza yardımcı oluyoruz.

Ailede etkin bir aidiyet ruhu oluşturmanız için gerekli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Bütün bunların ötesinde; literatüre yine Münir Arıkan tarafından kazandırılan "Aile İşletim Sistemi" yardımıyla, tamamen Size özel bir aile içi süreç diyaznı yapıyoruz.

Ailenin bir şekilde taraf olduğu tüm süreçleri, "Aile Yönetim Sistemi" desteğinde etkin bir şekilde planlıyoruz.

"Aile Yönetim Sistemi" sayesinde, Konfiçyüs'ün yukarıda bahsettiği evinizi ve ailenizi etkin bir şekilde yönetmenizin yollarını - yöntemlerini gösteriyoruz.

Mutluluk burada da tek amaç. Ve tertipli, düzenli, sistemli, planlı bir yönetim şeklinin sizi, ailenizi, ilişkilerinizi, iletişiminizi, eşyalarınızı, süreçlerinizi ve yaşadığınız topyekun aile hayatınızı nasıl değiştirdiğine ve hayatınıza nasıl kalite ve mutluluk getirdiğine kendi gözlerinizle şahit olacaksınız.

Ve bir kez daha standardizasyon kaliteyi getirecek.

Niçin Aile Koçluğu?

Başarı, ancak kaliteli ve nitelikli insan olmakla kazanılmaktadır.

Aile Koçluğu hizmetinde de (tüm kişisel gelişim yolculuklarında olduğu gibi) ana hedef; “beyini tarafından kontrol edilen insanlar yerine, beyinini kontrol eden insan” olabilmenin sırlarını paylaşmaktır.

Hayatımızın en hassas anlarındaki iletişim tarzımız, kişiliğimizi ortaya koymaktadır.

Hassas anlarda, beynin komutlarına uyma yerine beynimizi kontrol edebilmek, mutluluğa giden yoldaki ilk adımdır.

Bu mutluluk öğrenmekle değil, öğrendiklerimizi kendi hayatımızda uygulayabildikçe ortaya çıkar.

Kişisel ve kurumsal iletişimimizi daha kaliteli ve daha nitelikli yapabilecek bir çok teknik bilmemize rağmen, kritik anlarda bunları uygulamakta zorlanırız.

İnsanın bildiklerini uygulamasında ve hayata geçirmesindeki en büyük engel, bildiklerini kendi evinde ve ailesinde uygulama isteksizliğidir.

Bu açıdan aile, en önemli ve en büyük uygulama alanı ve hayatın laboratuarıdır. Burada alınan başarılı sonuçlar, bir kişilik yansıması olarak hayata aktarılacak, buradaki başarısızlıklar ise, hayata aynen etki edecektir.

Aile içerisindeki teşvik sistemi eskikliği bildiklerimizi uygulamadaki isteksizliği doğurur. Farkındalık katsayımız düşer. “Uygulamazsak ne olur?” sorusuna gerekli cevapları bulmaz ve de dolayısıyla uygulama zahmetine katlanmayız. Bu ise, olası riskleri görmezden gelmek demektir. Ve aile takımdaşlığı zedeler.
Bu seminerde, (kişisel anlamda) içsel ve dışsal iletişiminizi kuvvetlendirmenizi ve (ailevi anlamda) aile içi ve aile dışı iletişiminizi güçlendirmenizi sağlayacak teknikler verecektir.

Kaliteli bir iletişim, ancak aişle içi iletişimi başarılı ve etkin kişilerin işidir.
Bu kişiler, hayatın bir provası anlamındaki algı kaysayısı yüksek ailelerinde risklerin ve tehditlerin farkında olarak, gerekeni yapar ve fırsatı yakalama çabasında olur.

Kişinin kendisini tanıması, yeteneklerinin farkına varması, istekleri için özgür iradesini kullanabilmesi, başarıya ulaşması ve mutlu olması için gereklidir. Ama bunu şahsı için istediği kadar, empati yaparak aile içindeki takımdaşları için de kullanabilmelidir.

Kişinin şahsi hedeflerine ulaşma isteği kadar, kurumsal hedefleri de yakalayabilmesi için; büyük bir öneme sahip olan kişisel ve ailevi iletişim tarzının farkına varması, bu farkındalık katsayısını attırması, iletişimini güçlendirmesi ve kurduğu iletişim sürecini (bireyin başarılı bir sosyalleşme yapabilmesi için) kendi iç ve dış dünyasına taşıyabilmesini sağlayacak teknikler verilecektir.

Bireyin ailede kurmaya başladığı iletişim modeli; okul, iş ve sosyal çevresine taşınır. Bu açıdan bu tarz, bireyin gelecekteki hayatı adına çok önemlidir.
Dolayısı ile Aile Koçluğu sürecinde; aile içi iletişim modelleri irdelenirken, iş ve yaşam dengesinin de sağlanması açısından; aile içi iletişim özellikle irdelenecek ve içsel, dışsal, ailesel, kurumsal ve sosyal iletişim modelleri üzerinde durulacaktır.

Aldığınız Aile Koçluğu hizmeti sonrasında; özellikle içinizdeki özünüzle iletişiminiz yeni bir anlam kazanacak.

Olumsuz içsel sesleri bastırmayı, kontrol etmeyi ve yönetmeyi göstereceğiz.

Aynı zamanda, dışsal iletişim tarzınızda da büyük değişiklikler olacak. Size özel bir iletişim modeli geliştirirken, sadece size göre değil, takımdaşlarınızı da memnun edecek, kişisel tarz ve stiliniz olarak uygulamaya başlayacaksınız.

Aile Koçluğu Sürecinde İrdelenen Konular

Ailenin tanımı ve önemi
Ailede etkili bir iletişimin önemi
Aileiçi iletişim türleri
Ailede yatay ve diyet hiyerarşi
Aile takımdaşlığı
Ailemin unsurları
Ailede sevgi, saygı ve empati
Aile Zekası ® (Dünya’da İlk kez Münir Arıkan tarafından geliştirilen bir kavramdır)
Ailede Duygusal Zeka
Ailede sorumluluk ve beklentiler
Aile Anayasası
Aile Bilançocu
Ailede SWOT Analizi
İletişim kavramının hayatımızdaki yeri ve önemi
Neden iletişim kurarız?
İletişimimizin kalitesini ne belirler?
Mutluluk üreten iletişimler
Ailede Başarı Dilleri
Ailede Motivasyon teorileri
Ailede teşvik primleri
Kriz doğuran iletişimler
İletişimde en çok yaptığımız 10 hata
Ailemin gücü testi
Ailemde iletişim kalitesi testi
Ailede Grid İletişim’in uygulanışı
Marikan 4 boyutlu iletişim sistemi
Aile içi iletişim ve aile toplantıları
Ailede kalite
Ailede paylaşım
Ailede etkinlikler
Aile ve akrabalık bağları
İletişimde algılama farklılıkları
Sözlü, yazılı ve sözsüz, yüz yüze ve gıyabi iletişim çeşitleri
Başarılı ve etkin bir iletişim için temel kurallar
Aile içi iletişim ve Ev Yönetim Sistemi
Ailede hedefler ve beklentiler
Ailede kendi kendine koçluk uygulaması
Başarılı bir aile koçluğunda dikkat edilmesi gerekenler

Koçluk süreci başlamadan önce bütün aile fertleri ile Aile içi iletişim ve Farkındalık Seminerlerimize katılımınız mecburidir. Böylelikle ne yapacağımız konusunda ortak bir konsensus ve fikir birliği sağlanmış olmaktadır.

Münir Arıkan'ın Aile Koçluğu hizmeti hakkında bilgi almak için; munir@munirarikan.com adresine mail yollayarak bilgi alabilirsiniz.